چگونگی تفسیر طیف FT-IR

با چگونگی تفسیر طیف FT-IR آشنا شوید.

چگونگی تفسیر طیف FT-IR به منظور شناسایی ترکیبات شیمیایی بسیار حائز اهمیت است. طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR) یک تکنیک تحلیلی قدرتمند برای شناسایی و توصیف ترکیبات شیمیایی است و به طور گسترده‌ای در زمینه های مختلفی مانند شیمی، زیست شناسی، داروسازی و علم مواد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تفسیر طیف IR

خدمات تفسیر طیف IR

 • ما داده‌های آنالیز FT-IR شما را بررسی و تفسیر می کنیم.
 • تفسیر طیف IR هم به صورت فارسی و هم انگلیسی انجام می‌شود.
 • تفسیر طیف همراه با ارائه رفرنس و مراجع معتبر تحویل داده می‌شود.

اصول آنالیز FTIR چیست؟

طیف سنجی مادون قرمز (IR) بر این اصل کار می‌کند که هر ترکیب شیمیایی دارای ساختار مولکولی و حالت‌های ارتعاشی منحصربه‌فردی است که می‌توانند توسط تابش مادون قرمز شناسایی شوند. هنگامی که یک پرتو نور مادون قرمز از یک نمونه عبور می کند، مقداری از تابش توسط مولکول های نمونه جذب می شود و باعث ارتعاش مولکول ها می شود. انرژی تابش جذب شده با حالت های ارتعاشی خاص مولکول مطابقت دارد و در نتیجه یک طیف مادون قرمز منحصر به فرد ایجاد می شود که می تواند برای شناسایی نمونه استفاده شود .

طیف سنجی مادون قرمز (IR)
طیف سنجی مادون قرمز (IR)

با ویژگی‌های طیف FT-IR آشنا شوید!

قبل از آشنایی با چگونگی تفسیر طیف FT-IR شما بایستی با ساختار و ویژگی‌های آن آشنا شوید. نتایج طیف FT-IR به صورت “جذب برحسب عدد موج” یا “انتقال برحسب عدد موج” گزارش می‌شود. در حالت کلی طیف IR به سه ناحیه عدد موج تقسیم می‌شود:

 • طیف IR دور (کمتر از 400cm-1)
 • طیف IR میانی ( 400cm-1 تا 4000cm-1)
 • طیف IR نزدیک ( 4000cm-1 تا 13000cm-1)

طیف IR میانی بیشترین استفاده را در تجزیه و تحلیل نمونه دارد، اما طیف IR دور و نزدیک نیز در اطلاعات مفیدی در مورد نمونه های تفسیر شده در احتیار ما قرار می‌دهند. طیف IRمیانی خود به 4 قسمت تقسیم می‌شود.

 • ناحیه پیوند یگانه (2500cm-1 تا 4000cm-1)
 • ناحیه پیوند سه گانه (2000cm-1 تا 2500cm-1)
 • ناحیه پیوند دوگانه (1500cm-1 تا 2000cm-1)
 • ناحیه اثر انگشت (400cm-1 تا 1500cm-1)

طیف شماتیک IR در شکل زیر نمایش داده شده است.

IR میانی -
قسمت‌های مختلف طیف IR میانی

تفسیر طیف FT-IR در چه زمینه‌هایی کاربرد دارد؟

تفسیر طیف FT-IR با توجه به کاربردهای بسیار زیاد تکنیک طیف سنجی مادون قرمز در زمینه‌های زیادی کاربرد دارد و برای تعیین ترکیب شیمیایی طیف وسیعی از نمونه ها، از ترکیبات آلی ساده گرفته تا مولکول های بیولوژیکی پیچیده استفاده می‌شود. از جمله این کاربردها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تعیین صحت انجام یک واکنش شیمیایی
 • تعیین میزان پیشرفت واکنش های مختلف
 • تشخیص وجود پیوند هیدروژنی در محلولها
 • تشخیص عامل دار شدن یک گونه
 • تشخیص گونه های حاوی هالوژن ها، بور، فسفر و گوگرد
 • کمک در تعیین ساختار گونه های هتروسیکل و آلی-فلزی
 • تعیین ساختار پلیمرها و میزان تخریب آن ها
 • تعیین صحت پوشش یک سطح به وسیله یک ترکیب خاص
 • ارائه اطلاعات ساختاری ارزشمند از مولکول های زیستی مثل پروتئین ها، لیپیدها،پپتیدها و نوکلئیک اسید ها
 • کمک در تشخیص برخی بیماری ها به وسیله آنالیز بافت ها
 • کاربردهای موردی در صنایع مختلف از جمله: صنایع کشاورزی، غذایی، کاغذ سازی و رنگسازی
 • بررسی نمونه های محیط زیستی برای تشخیص آلودگی های مختلف
image -

چگونگی استفاده از طیف FT-IR برای شناسایی ترکیبات ناشناخته

همانطور که گفته شد، طیف‌سنجی FTIR ، یک تکنیک عالی برای شناسایی ترکیبات ناشناخته است و به طور گسترده در زمینه‌های شیمی، زیست‌شناسی و علم مواد استفاده می‌شود. روش های مختلفی وجود دارد که می توان از FTIR برای شناسایی ترکیبات ناشناخته استفاده کرد:

 • پایگاه داده‌های طیفی FTIR: یکی از متداول‌ترین راه ها برای شناسایی یک ترکیب ناشناخته با استفاده از FT-IR، مقایسه طیف نمونه با پایگاه داده طیفی است. چندین پایگاه داده در این زمینه در دسترس هستند که با مقایسه طیف نمونه با طیف های موجود در پایگاه داده، می توان گروه های عاملی و پیوندهای شیمیایی موجود در نمونه را شناسایی کرده و هویت ترکیب را تعیین کرد. در ادامه برخی از پایگاه‌های دسترسی آنلاین آورده شده استذ
 • آنالیز گروه‌های عاملی: طیف FTIR حاوی پیک هایی است که مربوط به جذب تابش مادون قرمز توسط گروه های عاملی شیمیایی خاص مربوط به نمونه است. با تجزیه و تحلیل پیک های موجود در طیف نمونه، می توان گروه های عاملی موجود در ترکیب را تعیین کرد. از این اطلاعات می توان برای مشخص کردن هویت های احتمالی ترکیب ناشناخته استفاده کرد.
 • طیف سنجی مشتق: طیف سنجی مشتق تکنیکی است که شامل گرفتن مشتق اول یا دوم از طیف FTIR است. این تکنیک می تواند برای شناسایی قله های ضعیف یا همپوشانی در طیف مفید باشد، که ممکن است شناسایی آنها با استفاده از طیف سنجی استاندارد FTIR دشوار باشد.

با تجزیه و تحلیل گروه های عاملی موجود در یک نمونه، مقایسه طیف نمونه با پایگاه داده طیفی و یا استفاده از تکنیک های مشتق یا میکروطیف، می توان هویت یک ترکیب ناشناخته را با درجه دقت بالایی تعیین کرد.

ir -

پایگاه‌های آنلاین دسترسی به طیف IR ترکیبات مختلف

امروزه طیف‌های IR مربوط به ترکیبات شیمیایی مختلف در بانک‌های اطلاعاتی مختلفی جمع آوری شده و شما به راحتی می‌توانید از آنها استفاده کنید. برخی از پایگاه‌های اطلاعاتی دسترسی رایگان دارند ولی برخی از آنها نیازمند استفاده از اشتراک هستند. در ادامه برخی از پایگاه‌های اطلاعاتی جهت دسترسی به طیف IR ترکیبات شیمیایی مختلف، آورده شده است.

SDBS

سایت SDBS متعلق به موسسه ملی تحقیقات مواد شیمیایی ژاپن است. این پایگاه اطلاعاتی قابلیت جستجو بر اساس نام، فرمول، شماره رجیستری را دارد و شما می توانید به صورت رایگان علاوه بر طیف های IR به طیفهای NMR، Mass و ESR نیز دسترسی داشته باشید.

SpectraBase

سایت Spectra base پایگاه داده برای صدها هزار طیف‌ IR، NMR، Raman، UV، است که در ابتدا توسط BioRad-Sadtler گردآوری شده و اکنون تحت مالکیت Wiley است. در این سایت قابلیت جستجو بر اساس نام و شماره ریجستری وجود دارد. در این سایت شما برای مشاهده طیف ها و جزئیات در اندازه کامل بایستی به صورت رایگان در سایت ثبت نام کنید.

NIST Chemistry WebBook

این سایت حاوی طیف‌های IR، Mass ،UV/VIS و همچنین داده‌های طیف سنجی مولکول‌های دواتمی، داده‌های انرژی یون و غیره است که از منابع مختلف گردآوری شده است.

SciFinder

در این پایگاه داده اطلاعات مربوط به 700000 ترکیب وجود دارد. طیف‌های IR، MS و NMR از پایگاه‌های اطلاعاتی Wiley و SDBS، به همراه 75000 طیف تجربی 13C NMR و 1H NMR از پایگاه طیفی BioRad-Sadtler در این سایت گردآوری شده است. همچنین میلیون ها طیف NMR محاسباتی از آزمایشگاه های ACD نیز در این پایگاه وجود دارد.

چگونگی تفسیر طیف FTIR

تجزیه و تحلیل پیک های FTIR یک گام مهم در چگونگی تفسیر طیف FT-IR است. پیک ها در یک طیف FTIR مربوط به جذب فرکانس های خاص تابش مادون قرمز توسط پیوندهای شیمیایی موجود در نمونه است. با تجزیه و تحلیل موقعیت، شدت و شکل این قله ها، می توان اطلاعات ارزشمندی در مورد ساختار مولکولی و ترکیب نمونه به دست آورد. در ادامه مراحل پنجگانه تفسیر گام به گام پیک های FTIR آورده شده است:

مرحله 1: شناسایی تعداد کل پیک‌ها در طیف IR

اولین مرحله در تفسیر طیف FT-IR شناسایی تعداد کل پیک‌ها است. اگر نمونه دارای طیف ساده باشد یعنی کمتر از 5 باند جذبی داشته باشد، یعنی ترکیبات مورد آنالیز ترکیبات آلی ساده و دارای وزن مولکولی کم و یا ترکیبات معدنی (مانند نمک های ساده) هستند. اما اگر طیف FT-IR بیش از 5 باند جذب داشته باشد. نمونه احتمالا یک مولکول پیچیده است.

مرحله 2: شناسایی ناحیه پیوند یگانه(2500cm-1 تا 4000cm-1)

مرحله دوم تفسیر طیف FT-IR شناسایی پیک‌های ناحیه پیوند یگانه طیف FT-IR است. در این ناحیه چندین باند جذبی وجود دارند که برای تفسیز طیف FT-IR می‌توانید از آن استفاده کنید.

 1. وجود یک باند جذبی پهن در محدوده بین 3650cm-1 تا 3250cm-1 نشان دهنده پیوند هیدروژنی است. این نوار وجود هیدرات (H2O) و گروههای عاملی هیدروکسیل (OH)، آمونیوم یا آمینو را تایید می کند. برای یک ترکیب هیدروکسیل، در فرکانس های (cm-1) 1600-1300 (cm-1) ، 1200-1000و (cm-1) 800-600 جذب خواهیم داشت. همچنین وجود باند جذبی شدید در نواحی 3670cm-1 و 3550cm-1 نشان دهنده وجود یک گروه اکسیژنی مانند الکل و یا فنول و عدم وجود پیوند هیدروژنی است
 2. باند جذب باریک در بالای 3000cm-1 نشان دهنده وجود ترکیبات غیر اشباع یا حلقه‌های آروماتیک است.مثلا، وجود جذب در عدد موج بین 3010cm-1 تا 3040cm-1 وجود ترکیبات الفینی غیراشباع ساده را تایید می کند.
 3. پیک جذبی باریک در زیر 3000cm-1 وجود ترکیبات آلیفاتیک را نشان می دهد. به عنوان مثال، باند جذب برای ترکیبات آلیفاتیک خطی زنجیره بلند در 2935cm-1 و 2860cm-1 شناسایی شده است که همراه با قله هایی بین 1470cm-1 تا 720cm-1 ظاهر می‌شود
 4. پیک ویژه آلدهید بین 2700cm-1 تا 2800cm-1 ظاهر می‌شود

مرحله 3: شناسایی ناحیه پیوند سه گانه(2000cm-1 تا 2500cm-1)

به عنوان مثال، وجود یک پیک در 2200cm-1 نشان دهنده نوار جذبی C≡C است. این پیک معمولاً با حضور پیک‌های دیگر در فرکانسهای 1600-1300، 1200-1000 و 800-600 (cm-1) همراه است.

مرحله 4: شناسایی ناحیه پیوند دوگانه (1500cm-1 تا 2000cm-1)

پیوند دوگانه می تواند به صورت گروه های کربونیل (C = C)، ایمنو (C = N) و آزو (N = N) در ترکیبات وجود داشته باشد.

 1. پیک‌های جذبی مربوط به ترکیبات کربونیل در ناحیه 1850cm-1 تا 1650cm-1ظاهر می‌شوند.
 2. پیک‌های بالاتر از 1775cm-1 ، مربوط به گروه‌های کربونیل فعال مانند انیدریدها، هالیداسیدها، کربونیل هالوژنه و یا کربن‌های کربونیل حلقه‌ای مانند لاکتون یا کربنات آلی هستند.
 3. جذب در محدوده بین 1750cm-1 و 1700cm-1 وجود ترکیبات کربونیل ساده مانند کتون‌ها، آلدئیدها، استرها یا کربوکسیل‌ها را تایید می‌کند.
 4. جذب زیر 1700cm-1، نشان دهنده حضور گروه عاملی آمید یا کربوکسیلات است.
 5. اگر ترکیب مزدوج با گروه کربونیل وجود داشته باشد، شدت پیک مربوط به پیوند دوگانه یا ترکیب آروماتیک کاهش می یابد. بنابراین وجود گروه های عاملی مزدوج مانند آلدئیدها، کتون ها، استرها و اسیدهای کربوکسیلیک می تواند فرکانس جذب کربونیل را کاهش دهد.
 6. محدوده جذب 1670cm-1-1620cm-1 مربوط به پیوند غیر اشباع (پیوند دوگانه و سه گانه) است. به طور ویژه پیک در 1650cm-1 برای پیوند دوگانه کربن (C = C) یا ترکیبات الفینی در نظر گرفته می‌شود. ترکیبات مزدوج با ساختارهای پیوند دوگانه مانند C = C، C = O یا حلقه های آروماتیک فرکانس‌های جذب را کاهش می دهند.
 7. پیک جذبی با شدت بالا بین 1650cm-1 تا 1600cm-1، نشان دهنده وجود پیوند دوگانه یا ترکیبات آروماتیک است.
 8. پیک جذبی بین 1615cm-1 و 1495cm-1مربوط به حلقه‌های آروماتیک است که به صورت دو مجموعه از نوارهای جذبی در این محدوده ظاهر می‌شوند. این حلقه‌های آروماتیک معمولاً با باندهاب جذب ضعیف تا متوسط در ناحیه‌ بین 3150cm-1 تا 3000cm-1 (برای کشش C-H) همراه هستند. برای ترکیبات آروماتیک ساده، جذب‌های متعددی نیز بین 2000 تا 1700 سانتی‌متر به شکل نوارهای متعدد با شدت ضعیف مشاهده می‌شوند.

مرحله 5: شناسایی ناحیه اثر انگشت (400cm-1 تا 1500cm-1)

پیک‌های ناحیه اثر انگشت کاملا منحصربفرد هستند و شما برای آنالیز این پیک‌ها می‌توانید از جداول پیک‌های IR استفاده کنید. از جمله شناسایی‌های این ناحیه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • باندهای جذبی در حدود 900cm-1 و 990cm-1 برای شناسایی گروههای عاملی وینیل انتهایی (-CH=CH2)، بین 965cm-1 و 960cm-1 جهت شناسایی وینیل غیراشباع ترانس (CH=CH) و حدود 890cm-1 برای گروههای الفینی دوگانه وینیل منفرد (C=CH2) مورد استفاده قرار می‌گیرند.
 • در ترکیبات آروماتیک، یک نوار جذبی تکی با شدت بالا در حدود 750cm-1 برای ایزومر اورتو و 830cm-1 برای پارا در نظر گرفته می‌شود.

جداول شناسایی پیک‌های IR

باندهای جذب شده در طیف IR فقط تا حدی جداگانه هستند و عملکرد مجزا دارند. یک پیک مجزا با عدد موج معین تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند عوامل شیمیایی تغییر کند. در نتیجه، ما به سادگی یک جدول نداریم که با یک نگاه ساده به ما بگوید که یک پیک به کجا تعلق دارد. طیف FTIR باید به عنوان یک سیستم کامل تفسیر شود، که نیازمند مجرب ترین تحلیلگران در تکنیک های طیف سنجی به منظور بررسی و تفسیر دقیق است. اگرچه آنالیز FTIR معمولاً برای شناسایی مواد استفاده می‌شود، اما می‌توان از آن برای تعیین کمیت گروه‌های عاملی خاص نیز زمانی که ساختار آن مشخص بوده و مواد مرجع استاندارد در دسترس است، استفاده کرد. در این موارد شدت جذب متناسب با مقدار گروه‌های عاملی موجود در نمونه خواهد بود. هنگام تفسیر طیف IR باید مشخص شود که کدام گروههای عاملی و پیوندها با کدام قله ها مطابقت دارند. در اینجا یک جدول مرجع ساده برای گروه های مختلف وجود آورده شده است.

CommentsCompound ClassGroupAppearanceAbsorption (cm-1)Frequency Range
alcoholO-H stretchingmedium, sharp3700-3584 4000-3000cm-1
intermolecular bondedalcoholO-H stretchingstrong, broad3550-3200
primary amineN-H stretchingmedium3500
aliphatic primary amineN-H stretchingmedium3400-3300
secondary amineN-H stretchingmedium3350-3310
usually centered on 3000 cm-1carboxylic acidO-H stretchingstrong, broad3300-2500
intramolecular bondedalcoholO-H stretchingweak, broad3200-2700
amine saltN-H stretchingstrong, broad3000-2800
alkyneC-H stretchingstrong, sharp3333-32673000-2500cm-1
alkeneC-H stretchingmedium3100-3000
alkaneC-H stretchingmedium3000-2840
doubletaldehydeC-H stretchingmedium2830-2695
thiolS-H stretchingweak2600-2550
carbon dioxideO=C=O stretchingstrong23492400-2000cm-1
isocyanateN=C=O stretchingstrong, broad2275-2250
nitrileCΞN stretchingweak2260-2222
disubstitutedalkyneCΞC stretchingweak2260-2190
thiocyanateS-CΞN stretchingstrong2175-2140
azideN=N=N stretchingstrong2160-2120
keteneC=C=O stretching2150
carbodiimideN=C=N stretchingstrong2145-2120
monosubstitutedalkyneCΞC stretchingweak2140-2100
isothiocyanateN=C=S stretchingstrong2140-1990
alleneC=C=C stretchingmedium2000-1900
ketenimineC=C=N stretching2000
overtonearomatic compoundC-H bendingweak2000-16502000-1650cm-1
anhydrideC=O stretchingstrong1818
acid halideC=O stretchingstrong1815-1785
conjugated acid halideC=O stretchingstrong1800-1770
conjugated anhydrideC=O stretchingstrong1775
vinyl / phenyl esterC=O stretchingstrong1770-1780
monomercarboxylic acidC=O stretchingstrong1760
6membered lactoneestersC=O stretchingstrong1750-1735
δ-lactoneC=O stretchingstrong1750-1735
cyclopentanoneC=O stretchingstrong1745
aldehydeC=O stretchingstrong1740-1720
or formatesα,β-unsaturated esterC=O stretchingstrong1730-1715
or cyclohexanone or cyclopentenonealiphatic ketoneC=O stretchingstrong1725-1705
dimercarboxylic acidC=O stretchingstrong1720-1706
conjugated aldehydeC=O stretchingstrong1710-1685
primary amideC=O stretchingstrong1690
imine / oximeC=N stretchingmedium1690-1640
conjugated ketoneC=O stretchingstrong1685-1666
secondary amideC=O stretchingstrong1680
tertiary amideC=O stretchingstrong1680
γ: 1750-1700 β: 1760-1730δ-lactamC=O stretchingstrong1650
disubstituted (trans)alkeneC=C stretchingweak1678-16681670-1600cm-1
trisubstitutedalkeneC=C stretchingweak1675-1665
tetrasubstitutedalkeneC=C stretchingweak1675-1665
disubstituted (cis)alkeneC=C stretchingmedium1662-1626
vinylidenealkeneC=C stretchingmedium1658-1648
conjugated alkeneC=C stretchingmedium1650-1600
amineN-H bendingmedium1650-1580
cyclic alkeneC=C stretchingmedium1650-1566
monosubstitutedalkeneC=C stretchingstrong1648-1638
α,β-unsaturated ketoneC=C stretchingstrong1620-1610
nitro compoundN-O stretchingstrong1550-15001600-1300cm-1
methylene groupalkaneC-H bendingmedium1465
methyl groupalkaneC-H bendingmedium1450
aldehydeC-H bendingmedium1390-1380
alkaneC-H bendingmedium1385-1380
carboxylic acidO-H bendingmedium1440-13951400-1000cm-1
alcoholO-H bendingmedium1420-1330
sulfateS=O stretchingstrong1415-1380
sulfonyl chlorideS=O stretchingstrong1410-1380
fluoro compoundC-F stretchingstrong1400-1000
phenolO-H bendingmedium1390-1310
sulfonateS=O stretchingstrong1372-1335
sulfonamideS=O stretchingstrong1370-1335
sulfonic acidS=O stretchingstrong1350-1342
sulfoneS=O stretchingstrong1350-1300
aromatic amineC-N stretchingstrong1342-1266
aromatic esterC-O stretchingstrong1310-1250
alkyl aryl etherC-O stretchingstrong1275-1200
amineC-N stretchingmedium1250-1020
vinyl etherC-O stretchingstrong1225-1200
esterC-O stretchingstrong1210-1163
tertiary alcoholC-O stretchingstrong1205-1124
aliphatic etherC-O stretchingstrong1150-1085
secondary alcoholC-O stretchingstrong1124-1087
primary alcoholC-O stretchingstrong1085-1050
sulfoxideS=O stretchingstrong1070-1030
anhydrideCO-O-CO stretchingstrong, broad1050-1040
monosubstitutedalkeneC=C bendingstrong995-9851000-650cm-1
disubstituted (trans)alkeneC=C bendingstrong980-960
vinylidenealkeneC=C bendingstrong895-885
halo compoundC-Cl stretchingstrong850-550
trisubstitutedalkeneC=C bendingmedium840-790
disubstituted (cis)alkeneC=C bendingstrong730-665
halo compoundC-Br stretchingstrong690-515
halo compoundC-I stretchingstrong600-500
trisubstitutedC-H bendingstrong880±20900-700cm-1
disubstitutedC-H bendingstrong880±20
disubstitutedC-H bendingstrong810±20
trisubstitutedC-H bendingstrong780±20
disubstitutedC-H bendingstrong755±20
monosubstitutedC-H bendingstrong750±20
benzene derivative700±20

ما روی داده های شما کار می کنیم تا اطلاعات مفید را استخراج و تفسیر کنیم!

جرمی -

چرا ما را انتخاب کنید؟

پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته

تجزیه و تحلیل دقیق توسط متخصصین

تضمین کیفیت و رضایت

بازبینی رایگان پس از تکمیل سفارشات

قیمت مناسب

CommentsAppearanceAbsorption (cm-1)GroupCompound Class
strong1815-1785C=O stretchingacid halide
freemedium, sharp3700-3584O-H stretchingalcohols
intermolecular bondedstrong, broad3550-3200O-H stretching
intramolecular bondedweak, broad3200-2700O-H stretching
medium1420-1330O-H bending
doubletmedium2830-2695C-H stretchingaldehyde
strong1740-1720C=O stretching
medium1390-1380C-H bending
strong1150-1085C-O stretchingaliphatic ether
or cyclohexanone or cyclopentenonestrong1725-1705C=O stretchingaliphatic ketone
medium3400-3300N-H stretchingaliphatic primary amine
medium3000-2840C-H stretchingalkane
medium1465C-H bending
methyl groupmedium1450C-H bending
medium1385-1380C-H bending
medium3100-3000C-H stretching
disubstituted (trans)weak1678-1668C=C stretching
trisubstitutedweak1675-1665C=C stretching
tetrasubstitutedweak1675-1665C=C stretching
disubstituted (cis)medium1662-1626C=C stretching
vinylidenemedium1658-1648C=C stretching
monosubstitutedstrong1648-1638C=C stretching
monosubstitutedstrong995-985C=C bending
disubstituted (trans)strong980-960C=C bending
vinylidenestrong895-885C=C bending
trisubstitutedmedium840-790C=C bending
disubstituted (cis)strong730-665C=C bending
strong1275-1200C-O stretchingalkyl aryl ether
strong, sharp3333-3267C-H stretchingalkyne
disubstitutedweak2260-2190CΞC stretching
monosubstitutedweak2140-2100CΞC stretching
medium2000-1900C=C=C stretchingallene
medium1650-1580N-H bendingamine
medium1250-1020C-N stretching
strong, broad3000-2800N-H stretchingamine salt
strong1818C=O stretchinganhydride
strong, broad1050-1040CO-O-CO stretching
strong1342-1266C-N stretchingaromatic amine
weak2000-1650C-H bendingaromatic compound
strong1310-1250C-O stretchingaromatic ester
strong2160-2120N=N=N stretchingazide
700±20benzene derivative
strong2145-2120N=C=N stretchingcarbodiimide
strong2349O=C=O stretchingcarbon dioxide
strong, broad3300-2500O-H stretchingcarboxylic acid
monomerstrong1760C=O stretching
dimerstrong1720-1706C=O stretching
medium1440-1395O-H bending
dimerstrong1710-1680C=O stretchingconjugated acid
strong1800-1770C=O stretchingconjugated acid halide
strong1710-1685C=O stretchingconjugated aldehyde
medium1650-1600C=C stretchingconjugated alkene
strong1775C=O stretchingconjugated anhydride
strong1685-1666C=O stretchingconjugated ketone
medium1650-1566C=C stretchingcyclic alkene
strong1745C=O stretchingcyclopentanone
strong1210-1163C-O stretchingester
strong1750-1735C=O stretchingesters
strong1400-1000C-F stretchingfluoro compound
strong850-550C-Cl stretchinghalo compound
strong690-515C-Br stretching
strong600-500C-I stretching
medium1690-1640C=N stretchingimine / oxime
strong, broad2275-2250N=C=O stretchingisocyanate
strong2140-1990N=C=S stretchingisothiocyanate
2150C=C=O stretchingketene
2000C=C=N stretchingketenimine
strong750±20C-H bendingmonosubstituted
weak2260-2222CΞN stretchingnitrile
strong1550-1500N-O stretchingnitro compound
medium1390-1310O-H bendingphenol
strong1085-1050C-O stretchingprimary alcohol
free (associated: 1650)strong1690C=O stretchingprimary amide
medium3500N-H stretching
strong1124-1087C-O stretchingsecondary alcohol
free (associated: 1640)strong1680C=O stretchingsecondary amide
strong1415-1380S=O stretchingsulfate
strong1370-1335S=O stretchingsulfonamide
strong1372-1335S=O stretchingsulfonate
strong1350-1300S=O stretchingsulfone
anhydrousstrong1350-1342S=O stretchingsulfonic acid
strong1410-1380S=O stretchingsulfonyl chloride
strong1070-1030S=O stretchingsulfoxide
strong1205-1124C-O stretchingtertiary alcohol
free (associated: 1630)strong1680C=O stretchingtertiary amide
strong2175-2140S-CΞN stretchingthiocyanate
weak2600-2550S-H stretchingthiol
strong1770-1780C=O stretchingvinyl / phenyl ester
strong1225-1200C-O stretchingvinyl ether
or formatesstrong1730-1715C=O stretchingα,β-unsaturated ester
strong1620-1610C=C stretchingα,β-unsaturated ketone
strong1650C=O stretchingδ-lactam
strong1750-1735C=O stretchingδ-lactone

تفسیر طیف FT-IR ترکیب 2-پروپانون

طیف FT-IR ترکیب 2-پروپانون در شکل زیر نمایش داده شده است. به منظور تفسیر طیف FTIR زیر فرآیند گام به گام زیر را مورد استفاده قرار می‌دهیم:

چگونگی تفسیر طیف FT-IR
چگونگی تفسیر طیف FT-IR
 1. با توجه به اینکه تعداد باندهای جذبی بیشتر از 5 پیک است می‌توان گفت که نمونه موردآنالیز یک ترکیب شیمیایی ساده نیست.
 2. با بررسی پیک‌هایی که در ناحیه پیوند یگانه (2500cm-1 تا 4000cm-1) وجود دارند می‌توان گفت پیک درحدود 3500cm-1 نشان دهنده وجود پیوند اکسیژن است. عدم وجود پیک درناحیه بین 3000cm-1 تا 3200cm-1 نشان دهنده عدم وجود ساختار آروماتیک است. همچنین پیک جذبی در ناحیه پایین‌تر از 3000cm-1 مربوط به پیوند C-H می‌باشد. پیک ویژه برای آلدهید در ناحیه بین 2700cm-1 تا 2880cm-1 نیز مشاهده نمی‌شود.
 3. پیک جذبی در ناحیه سه‌گانه (2000cm-1 تا 2500cm-1) مشاهده نمی‌شود که تاییدی بر عدم وجود پیوند C≡C در ساختار ترکیب است.
 4. با توجه به بررسی ناحیه پیوند دوگانه (1500cm-1 تا 2000cm-1)، یک پیک شارپ و قوی در ناحیه 1700cm-1 مشاهده می‌شود که نشان دهنده وجود پیوند دوگانه کربونیل است که می‌تواند مربوط به کتون‌ها، آلدهید‌ها، استرها و یا کربوکسیل‌ها باشد. از آنجاییکه در مرحله قبل وجود آلدهید تایید نشد، وجود این پیک می‌تواند به کتون نسبت داده شود. همچنین عدم مشاهده پیک در ناحیه 1600cm-1 نشان دهنده عدم وجود پیوند C=C ماده است.
 5. بر اساس تفاسیر انجام شده در مراحل قبل می‌توان نتیجه گیری کرد که نمونه به صورت هیدراته نیست و در دسته کتونها قرار گرفته و همچنین پیوند دوگانه و سه‌گانه در ترکیب وجود ندارد. از آنجاییکه تعداد پیک‌ها در حدود 10 تا است می‌توان گفت که نمونه یک ترکیب آلی کوچک است.

نکاتی که در تفسیر طیف IR بایستی در نظر بگیرید

تفسیر نتایج طیف‌سنجی FTIR نیازمند بررسی دقیق است و در نظر گرفتن عوامل مختلفی که می‌توانند بر دقت و قابلیت اطمینان نتایج تأثیر بگذارند. در اینجا مورد وجود دارد که باید هنگام تفسیر نتایج بایستی در نظر بگیرید:

 • سطح نویز را ارزیابی کنید: طیف های FTIR مستعد نویز هستند که می تواند از آماده سازی نمونه و یا تنظیمات نرم افزار ناشی شود. سطح بالای نویز در طیف می تواند شناسایی پیک های خاص را دشوار کند و ممکن است نیاز به تکرار اندازه گیری یا تنظیم تنظیمات باشد.
 • ارزیابی خط پایه: خط پایه طیف FTIR می تواند اطلاعاتی در مورد وجود ناخالصی ها یا آلاینده ها ارائه دهد. یک خط پایه صاف نشان دهنده یک نمونه تمیز است، در حالی که یک خط پایه موج دار یا شیب دار ممکن است وجود آلاینده ها را نشان دهد.
 • آماده سازی نمونه را در نظر بگیرید: روش آماده سازی نمونه می تواند تاثیر قابل توجهی بر طیف FTIR داشته باشد. عواملی مانند ضخامت نمونه، اندازه ذرات و همگنی می توانند بر شدت و موقعیت پیک های خاص تأثیر بگذارند. مهم است که اطمینان حاصل کنید که آماده سازی نمونه به بهترین نحو انجام گرفته است.
 • ماتریس نمونه را در نظر بگیرید: ماتریس نمونه می تواند با تغییر شدت و موقعیت پیک های خاص بر طیف FTIR تاثیر بگذارد. در نظر گرفتن ماتریس نمونه هنگام تفسیر نتایج، به ویژه هنگام تجزیه و تحلیل مخلوط های پیچیده یا نمونه هایی با سطوح بالای ناخالصی، مهم است.
 • استفاده از طیف مرجع مناسب: هنگام شناسایی نمونه های ناشناخته، استفاده از طیف مرجع مناسب از ترکیبات شناخته شده مهم است. انتخاب طیف مرجع می تواند تأثیر قابل توجهی بر دقت شناسایی داشته باشد.
 • تأیید نتایج با استفاده از روش‌های دیگر: در حالی که طیف‌سنجی FTIR یک ابزار تحلیلی قدرتمند است، همیشه توصیه می‌شود نتایج را با استفاده از روش‌های دیگر، مانند طیف‌سنجی جرمی یا طیف‌سنجی NMR تأیید کنید. این می تواند به اطمینان از صحت و اطمینان نتایج کمک کند.

تفسیر نتایج طیف‌سنجی FTIR مستلزم بررسی دقیق عوامل مختلفی است که می‌توانند بر دقت و قابلیت اطمینان اندازه‌گیری‌ها تأثیر بگذارند. با در نظر گرفتن آماده سازی نمونه، محدوده طیفی و وضوح، ماتریس نمونه، طیف های مرجع و زمینه مواد مورد تجزیه و تحلیل، می توان درک بهتری از ترکیب و ساختار نمونه به دست آورد.

نتیجه گیری

در این مقاله نحوه استفاده از طیف سنجی IR برای شناسایی نمونه‌های مجهول و همچنین چگونگی تفسیر طیف FT-IR مورد بررسی قرار داده شد. چگونگی تفسیر طیف FT-IR بخشی علم و بخشی از آن مهارت است که با تفسیر انواع طیف‌های FT-IR می‌توانید به آن دست پیدا کنید. امیدوارم که از خواندن این مقاله لذت برده باشید. خوشحال میشویم که سوالات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید تامبحث غنی تر شده و بتوانیم مطالب بیشتری را در اختیار شما قرار دهیم.

مراجع

ما داده های خام به دست آمده از آنالیزهای زیر را بررسی و تفسیر می‌کنیم:

تفسیر طیف

طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR)

طیف سنجی NMR

پلاسمای جفت شده القایی (ICP)

اسپکتروفتومتری (UV-Vis)

پراش پودر اشعه ایکس (XRD)

آنالیز وزنی حرارتی (TGA)

مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی (VSM)

میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)

میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)

طیف‌سنجی فوتوالکترونی اشعه ایکس (XPS)

اسپکتروسکوپی جرمی (Mass )

تفسیر طیف ir

برای تفسیر طیف FT-IR نیاز به کمک دارید؟

برای ثبت سفارش و یا دریافت مشاوره رایگان باما در ارتباط باشید

09398565101 (تماس در ساعات اداری، تلگرام یا واتساپ)

20 در مورد “با چگونگی تفسیر طیف FT-IR آشنا شوید.”

 1. با عرض سلام و خسته نباشید جا داره تشکر کنم از خدمات خوبتون هم بخاطر قیمت هم بخاطر کیفیت کاراتون من دانشجوی ارشد میکروب های بیماری زا هستم و تمام تحلیل ها و آنالیز های پایان ناممو به این مجموعه سپردم واقعا عالی بود بدون یک اشتباه خدا قوت بده 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩

 2. با سلام
  برای تحلیل طیف IR ازتون مشاوره خواستم
  طیف هارو بدون هیچ نقض و با توضیحات عالی به صورت فایل ورد برام ارسال کردند.
  همینطور رفرنس های مرتبط رو هم برام فرستادند.
  ممنونم ازتون🤍🙏🏻

 3. درود بر شما. من درخواست چند تا مقاله مرتبط با تحقیقم از شما داشتم. میخواستم بابت مقاله های دقیقا مرتبط و فرستادن اونها در کمترین زمان از شما تشکر کنم.
  پاینده باشید

 4. شقایق کاکاوند

  با سلام
  دانشجوی ارشد مهندسی نساجی هستم، چند نمونه برای تحلیل طیف IR براتون ارسال کردم که در زمان کوتاه و خیلی دقیق و با توضیحات بسیار عالی ارسال شد .
  ممنون از شما 🙏🏻

 5. باعرض سلام و خسته نباشید خدمت همراهان و مخصوصا مسئولین و خانم دکتر اصغرپور گرامی.
  بنده مهندس تولید هستم و حدودا چند ماهی هست که با شرکت شیمی باما همکاری داریم و بابت تفسیر چندین نمونه انالیز شده و تحقیقاتی خدمتشان مراجعه کردم و از نتیجه کارها واقعا راضی و خوشنودم.
  بابت اشنایی با ایشان شاکر خداوند منان هستم.
  سپاسگذار گروه شیمی باما هستم

 6. سلام وقتتون بخير
  من دانشجوی ارشد شريف هستم نه تنها در بخش تحليل بلكه در خصوص جست جو مقالات و پيدا كردن مناسب ترين روش خيلي لطف بزرگي در حق بنده كرده اند.
  خيلي ممنون از لطف گروه شيمي باما الخصوص خانم دكتر اصغرپور

 7. انتظار این همه دقت و ظرافت در تحلیل‌هارو نداشتم، علاوه بر رفرنس‌ از ژورنال‌های معتبر و ایمپکت‌فکتور بالا، برام یه جدول آماده کردند که دیتاهام با نتایج مراجع مقایسه شده بود!
  عالی، خسته نباشید.

 8. خیلی خیلی ممنونم، تفسیر طیف های FTIR به زبان انگلیسی همراه با رفرنس های استفاده شده در تفسیر بسیار عالی بودند. تفسیر هم به صورت متن و هم در جداول، خیلی تمیز و مرتب نوشته شده بودند. همچنین در وقت تعیین شده فرستاده شدند. خیلی ممنونم🙏🏻🙏🏻

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
WeCreativez WhatsApp Support
سلام. میتونم کمکتون کنم؟