چارچوب های فلزی-آلی (MOFs)- روش های سنتز و کاربردها

چارچوب های آلی فلزی (mOF)- روش های سنتز و کاربردها

چارچوب های آلی فلزی (Metal Organic Frameworks) ساختارهایی بلوری هستند که از اتصال یون های فلزی و مولکول های آلی تشکیل می‌شوند.  امروزه سنتز و کاربرد چارچوب های آلی- فلزی (MOFs) بسیار مورد توجه قرار گرفته است و جزو جدیدترین موضوعات پژوهشی شیمی محسوب می‌شود. اگر علاقه مند به آشنایی با ساختارهای آلی-فلزی هستید با …

چارچوب های آلی فلزی (mOF)- روش های سنتز و کاربردها Read More »