نظریه VSEPR – پیش بینی ساختارهای آلی

نظریه VSEPR – پیش بینی ساختارهای آلی

ساختار مولکولی آرایش سه بعدی اتم ها در یک مولکول است و هندسه و موقعیت نسبی هسته اتمی یک مولکول را توصیف می کند. تئوری VSEPR «دافعه زوج الکترون لایه ظرفیت» یکی از ساده ترین مدل‌ها برای درک هندسه مولکولی است. در این مقاله با ما همراه باشید تا ساختار مولکول‌های آلی را با استفاده …

نظریه VSEPR – پیش بینی ساختارهای آلی Read More »