عناصر تقارنی و اعمال تقارنی و هر آنچه که باید بدانید

منظور ما از تقارن در شیمی چیست؟ چگونه می‌توانیم تقارن مولکولها را بدست آوریم؟. این مبحث جزو اولین مباحثی است در درس تخصص شیمی معدنی 1 دوره کارشناسی شیمی بررسی می‌شود. کاربرد تقارن مولکولی و نظریه گروه بسیار گسترده است و می‌توان گفت برای ورود به دوره های تحصیلات تکمیلی آشنایی و تسلط به این …

عناصر تقارنی و اعمال تقارنی و هر آنچه که باید بدانید Read More »