با مفاهیم جرم اتمی(Atomic Mass) و عدد جرم اتمی (Atomic Mass Number) به طور خلاصه آشنا شوید.

جرم اتمی و عدد جرم اتمی دو مفهوم مهم در شیمی هستند. در اینجا یک بررسی سریع از مفاهیم جرم اتمی ، عدد جرم اتمی و ارتباط بین جرم ذرات با عدد اتمی ارائه خواهیم کرد.

word image 36 -

تعاریف اتمی

  • نماد Z: برای نشان دادن عدد اتمی(atomic number) یا تعداد پروتون ‌های یک اتم استفاده می شود (Z = پروتون های یک اتم)
  • نماد A: برای نشان دادن عدد جرم اتمی (atomic mass number ) استفاده می‌شود. عدد جرم اتمی همچنین با عنوان جرم اتمی(atomic mass) یا وزن اتمی(atomic weight) شناخته می شود. (A = تعداد پروتون + تعداد نوترون)
  • A و Z مقادیر صحیح هستند.
  • جرم واقعی یک اتم در واحد amu (atomic mass units) و یا g / mol بیان می‌شود و مقدار آن نزدیک به A است.

آیا جرم اتمی(Atomic Mass ) و عدد جرم اتمی(Atomic Mass Number) یکسان هستند؟

جواب این سوال هم بله و هم خیر است. عناصر دارای یک ایزوتوپ عدد جرم اتمی و جرم اتمی یکسان و یا بسیار نزدیک به هم دارد. در شیمی مقدماتی ، مقادیر آنها یکسان در نظر گرفته می‌شود. با این وجود ، دو مورد وجود دارد که مجموع پروتون ها و نوترون ها (عدد جرم اتمی) کاملاً با جرم اتمی برابر نیست!

  • در جدول تناوبی ، جرم اتمی ذکر شده برای یک عنصر با فراوانی طبیعی آن ارتباط دارد. عدد جرم اتمی ایزوتوپ پروتیوم هیدروژن برابر 1 است ، در حالی که عدد جرم اتمی ایزوتوپ دوتریم برابر 2 است ، با این حال جرم اتمی اتم هیدروژن برابر 1.008 ذکر شده است. زیرا عناصر به طور طبیعی مخلوط ایزوتوپ‌ها هستند و جرم اتمی هیدروژن به صورت میانگین جرم اتمی ایزوتوپ‌ها در نظر گرفته می‌شود.
  • تفاوت دیگر بین مجموع پروتون ها و نوترون ها با جرم اتمی به دلیل نقص جرم (mass defect) است. در نقص جرم ، جرم پروتون ها و نوترون ها هنگامی که به هم متصل می شوند و یک هسته اتمی تشکیل می دهند کاهش می‌یاید. در نقص جرم ، جرم اتمی کمتر از عدد جرم اتمی است.

منبع:

Jensen, William B. (2005). The Origins of the Symbols A and Z for Atomic Weight and Number. J. Chem. Educ. 82: 1764.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
WeCreativez WhatsApp Support
سلام. میتونم کمکتون کنم؟